Faktury za udział w obozie w Bieszczadach, można odebrać w biurze hufca podczas dyżurów.

Najbliższe dyżury:

8.08.2017 (wtorek) godz. 17:00-18:00

29.08.2017 (wtorek) godz. 17:00-18:00