Dyżury w biurze hufca będą odbywały się w następujących terminach:

10.01.2018 - godz. 16:30-18:00

31.01.2018 - godz. 16:30-18:00

7.02.2018 - godz. 16:30-18:00

21.02.2018 - godz. 16:30-18:00

7.03.2018 - godz. 16:30-18:00

21.03.2018 - godz. 16:30-17:30

6.04.2018 - godz. 16:30-17:00

18.04.2018 - godz. 16:30-18:00

9.05.2018 - godz. 16:30-18:00

23.05.2018 - godz. 16:30-18:00

6.06.2018 - godz. 16:30-18:00

20.06.2018 - godz. 16:30-18:00