Od 18.04.2018 r. nastąpiła zmiana numerów telefonów kontaktowych do Hufca. 

 

Prosimy o kontakt pod poniższe numery

Komendant - 690 006 971

Skarbnik - 690 006 972