Czuwaj!

Na podstawie rozkazu L.5/2018 informujemy o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Środa Śląska na dzień 14 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w Środzie Śląskiej, w celu wyboru delegata na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Poniżej zamieszamy listę z czynnym prawem wyborczym

1. phm. Urszula Żerdzińska – Komendant Hufca
2. phm. Rafał Jezierski – Z-ca komendantki hufca
3. pwd. Irmina Stebelska – Skarbnik hufca
4. dh. Agnieszka Czerniecka – Drużynowa
5. dh. Mateusz Drobnica - Drużynowy
6. pwd. Sylwia Góra – Członek KH
7. pwd. Maciej Dzierża – Członek KRH
8. pwd. Ewelina Kosowska - Drużynowa
9. pwd. Wojciech Kosowski – Drużynowy, członek KRH
10. pwd. Marlena Kucharska - Drużynowa
11. hm. Barbara Matuszewska – Przewodnicząca KSI
12. pwd. Paulina Pochwała – Drużynowa, członek KH
13. phm. Andrzej Rokita – Członek KSI
14. pwd. Daniel Soboniak – Przewodniczący KRH
15. hm. Irena Zdyb – Drużynowa, członek KSI
16. pwd. Dominik Zięcina - Drużynowy
17. phm. Artur Żerdziński – Komendant szczepu, drużynowy

Cały rozkaz dostępny jest w zakładce "Do pobrania"