Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kolonijną w Pobierowie, organizowaną przez Chorągiew Dolnośląską, a kierowaną do dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Szczegółowa oferta po kliknięciu poniżej

>>KLIKNIJ TUTAJ <<