30 września 2017 r. podczas Zlotu Hufca ZHP Środa podsumowującego obchody 70-lecia, został poświęcony nowy sztandar.

Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe w zakupie nowego sztandaru dla poniższych osób i instytucji:

- Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach

- Rozalia Korobczak 

- Natalia Rucińska 

- Sandra Kołucka

- Bartłomiej Maryniak

- Małgorzata Honc

- Michał Czarnota

- Urszula Żerdzińska

- Sebastian Kołucki

- Joanna Wojciechowska

- Agnieszka Kalita

- Barbara Matuszewska 

- Rafał Jezierski

- Zbigniew Biliński

- Maria Rokitnicka

- Agnieszka Kołucka

- Julianna Zapart

- Jerzy Stankiewicz 

- Mateusz Kozera 

- Przemysław Świerczek

- Robert Batorowski

- Bartosz Ziemianin

- Monika Mróz

- Witold Sosnowski

- Grzegorz Luft

Dyżury w październiku odbywają się w każdą środę w godz. 17:00-18:30 za wyjątkiem 18.10.2017 (ze względu na spotkanie w KCh).

Dyżury w listopadzie w godz. 17:00-18:30 w następujących terminach: 8.11, 15.11, 29.11 (dyżur 22.11 odwołany ze względu na spotkanie w UM)

Najbliższe dyżury:

12.09.2017 (wtorek) godz. 17:00-18:30

26.09.2017 (wtorek) godz. 17:00-18:30

 

Od października dyżury będą się odbywały w środy, w godz. 17:00-18:30

Faktury za udział w obozie w Bieszczadach, można odebrać w biurze hufca podczas dyżurów.

Faktury za udział w obozie w Bieszczadach, można odebrać w biurze hufca podczas dyżurów.

Najbliższe dyżury:

8.08.2017 (wtorek) godz. 17:00-18:00

29.08.2017 (wtorek) godz. 17:00-18:00

 Środa Śląska, 5. sierpnia 2017 r.

Rozkaz L.10/2017

 

  

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE

 1.2. Informacje

 1.2.1. Informuję, że Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP podjęła uchwałę nr 11/X/2017 z 20.07.2017 2017 r. o zwołaniu zbiórki wyborczej w rejonie wyborczym nr 7 – Hufiec ZHP Jawor, Hufiec ZHP Legnica, Hufiec ZHP Środa Śląska, Hufiec ZHP Złotoryja na dzień 26.08.2017 r. o godz. 10:00 w Legnicy, ul. Zielona 13

 Treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.srodaslaska.zhp.pl

  

1.2.2. Na podstawie punktu 24 - Uchwały nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP - Ordynacja Wyborcza ZHP z dnia 4 marca 2017 r. – ogłaszam listę uczestników z czynnym prawem wyborczym:

 phm. Urszula Żerdzińska – Komendant Hufca

 phm. Rafał Jezierski – Z-ca komendantki hufca

 pwd. Irmina Stebelska – Skarbnik hufca  

 dh. Agnieszka Czerniecka – Drużynowa

 pwd. Maciej Dzierża – Członek KRH

 pwd. Ewelina Kosowska - Drużynowa

 pwd. Wojciech Kosowski – członek KRH

 pwd. Marlena Kucharska - Drużynowa

 pwd. Bartłomiej Maryniak- Drużynowy

 hm. Barbara Matuszewska – Przewodnicząca KSI

 pwd. Paulina Pochwała - Drużynowa

 phm. Andrzej Rokita – Członek KSI

 pwd. Daniel Soboniak – Przewodniczący KRH

 hm. Irena Zdyb – Drużynowa, członek KSI

 dh. Dominik Zięcina - Drużynowy

 phm. Artur Żerdziński – Komendant szczepu, drużynowy

 

Na podstawie punktu 27 - Uchwały nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP - Ordynacja Wyborcza ZHP z dnia 4 marca 2017 r. Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zbiórki wyborczej z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zbiórki wyborczej. Po jej rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zbiórki wyborczej z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z § 37 ust. 2 - bierne prawo wyborcze mają instruktorzy, którzy opłacili podstawową składkę członkowską oraz mają zaliczoną służbę instruktorską.

  

Czuwaj!

 

      phm. Urszula ŻERDZIŃSKA HR