W ramach realizacji zadania "Kierunek Kultura"  odbyły się w hufcu Warsztaty Dziedzin Kulturowych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu "Kultura Interwencje-2018"

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kolonijną w Pobierowie, organizowaną przez Chorągiew Dolnośląską, a kierowaną do dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Szczegółowa oferta po kliknięciu poniżej

>>KLIKNIJ TUTAJ <<

Czuwaj!

Na podstawie rozkazu L.5/2018 informujemy o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Środa Śląska na dzień 14 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w Środzie Śląskiej, w celu wyboru delegata na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Poniżej zamieszamy listę z czynnym prawem wyborczym

1. phm. Urszula Żerdzińska – Komendant Hufca
2. phm. Rafał Jezierski – Z-ca komendantki hufca
3. pwd. Irmina Stebelska – Skarbnik hufca
4. dh. Agnieszka Czerniecka – Drużynowa
5. dh. Mateusz Drobnica - Drużynowy
6. pwd. Sylwia Góra – Członek KH
7. pwd. Maciej Dzierża – Członek KRH
8. pwd. Ewelina Kosowska - Drużynowa
9. pwd. Wojciech Kosowski – Drużynowy, członek KRH
10. pwd. Marlena Kucharska - Drużynowa
11. hm. Barbara Matuszewska – Przewodnicząca KSI
12. pwd. Paulina Pochwała – Drużynowa, członek KH
13. phm. Andrzej Rokita – Członek KSI
14. pwd. Daniel Soboniak – Przewodniczący KRH
15. hm. Irena Zdyb – Drużynowa, członek KSI
16. pwd. Dominik Zięcina - Drużynowy
17. phm. Artur Żerdziński – Komendant szczepu, drużynowy

Cały rozkaz dostępny jest w zakładce "Do pobrania"Od 18.04.2018 r. nastąpiła zmiana numerów telefonów kontaktowych do Hufca. 

 

Prosimy o kontakt pod poniższe numery

Komendant - 690 006 971

Skarbnik - 690 006 972